NSA:s hemsida


NSA - Nyköpings Sändare Amatörer


NSA:s Styrelse


O.B.S! Byt ut # mot @ i e-postadressen!
Ordförande SM5RDF Alf Nynäs
Vice ordförande
Sekreterare SM5AXB Bo Jonsson 0155/216345 gran.vagen#allt2.se
Kassör SM5KSB Benny Svensson 0155/224311 ben.sven#telia.com
Klubbmästare SM5AXB Bo Jonsson 0155/216345 gran.vagen#allt2.se
Redaktör SM5KNV Leif Nordin 0761460211 ln#leif-nordin.se
Suppleant SM5CQT Alf Thunström sm5cqt#yahoo.se