NSA:s hemsida

NSA - Nyköpings Sändare Amatörer


NSA:s REPEATER

NSA:s repeater SK5BE/R VHF RV60

NSA:s VHF-repeater är åter igång. Som frekvens används RV60, d.v.s. man lyssnar på 145.750 MHz och sänder på 145.150 MHz. Repeatern öppnas genom att sända en 1750-ton i någon sekund. Repeatern identifierar sig med jämna mellanrum med anropssignalen SK5BE/R på telegrafi. Arbete pågår för att även kunna öppna repeatern med CTCSS/subton. Subtonfrekvensen meddelas senare.

Ansvariga för NSA:s repeater är Bosse SM5AXB och Alf SM5RDF.