NSA:s Julfest 2005

NSA - Nyköpings Sändare Amatörer


NSA flyttar tillbaka till IOGT-lokalen

Fr.o.m. mars-mötet 2006 finns NSA åter i IOGT-lokalen i Nyköping.
NSA hade denna gång utsett Alf, SM5RDF, till hovfotograf.Bosse, SM5AXB, får symbolisera NSA:s flytt till IOGT-lokalen i Nyköping.
Här avlägsnar har sig som ett andeväsen från vår gamla lokal i Svärta.


Tre av många deltagare vid "återinvigningen" av IOGT-lokalen.
Från vänster: Bert SM5DQG, Kjell SM5CZQ och Leif SM5KNV.


Roger SM5NRK redogör för förslaget om ny organisation inom SSA.